Identiteitsgebonden


Welcura is een reformatorische organisatie en richt zich op dienstverlening aan cliënten met een reformatorische identiteit. Dat heeft meerwaarde èn geeft verantwoordelijkheid. Dat heeft een diepere inhoud èn geeft herkenning. Dat heeft waarden èn geeft normen. Wanneer dat kan, probeert Welcura deze identiteit ook praktisch handen en voeten te geven. Zowel in de begeleiding als in de coaching. 

Professioneel


Welcura biedt begeleiding bij autisme. Hierbij hanteren we specifieke methodieken voor het omgaan met autisme. Praktisch maken we gebruik van veel verschillende methoden. Denk aan het aanbrengen van structuur, het reguleren van prikkels, aanleren van vaardigheden, communicatie afgestemd op autisme. Samenwerking en afstemming met het netwerk vinden we hierin heel belangrijk. 

 

Waar mogen we u bij helpen? 


Heeft u onlangs de diagnose autisme gekregen? En weet u niet goed hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Of weet u al langer dat u autisme heeft, en zou u het fijn vinden om begeleiding of coaching te ontvangen bij het omgaan met de gevolgen van autisme? Bij u thuis? Of bent u of jij meer gebaat bij het wonen in een woongroep met gelijkgezinden?  BBB

 

Wellicht kan Welcura iets voor u betekenen. Het is onze passie om volwassenen met autisme en hun netwerk verder te helpen. Dus vanaf 18 jaar. Dat kan door middel van ambulante begeleiding, of woonbegeleiding.


Voor ambulante begeleiding komen de medewerkers bij u thuis. Woonbegeleiding vindt plaats op Esveld in Barneveld.


neem contact op ›

 

Financiering


De kosten van de begeleiding kunnen gefinancierd worden uit een persoonsgebonden budget (PGB). Dit PGB wordt afgegeven door de gemeente, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). U kunt dit zelf regelen met uw gemeente of hierbij ondersteuning vragen van Helpende Handen.