Woonbegeleiding


Wat is het? Op Casa Nostra (voorheen Esveld) in Barneveld wonen in een gewoon huis in een prachtige woonwijk zes jonge volwassen mensen met autisme. Deze mensen leven daar hun leven, zoals elk mens. Met begeleiding waar nodig.

 

Hoe werkt het?


De officiële zorgterm voor de begeleiding die gegeven wordt, is beschermd wonen. Gelet op de impact van autisme op allerlei levensaspecten wordt er in nauwe samenspraak met de bewoners gewerkt met een begeleidings- en ontwikkelingsplan. Er is 24/7 begeleiding beschikbaar. Het wonen in een groep heeft meerwaarde. Een mogelijke vervolgstap kan wonen in een eigen appartement zijn. Casa Nostra is opgericht door Stichting Esveld. Zie voor meer informatie: www.stichtingesveld.nl. Welcura verzorgt de begeleiding van de bewoners.

 


Financiering


De financiering van woonbegeleiding vindt plaats met een persoonsgebonden budget (PGB). Uw gemeente kan dat op uw verzoek verstrekken op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Of u kunt een GGZ-indicatie krijgen op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een aanvraag hiervoor kan bij het CIZ gedaan worden. U kunt dit zelf aanvragen, of hiervoor hulp vragen aan Helpende Handenp ›

​​​​​​​

Eenmalige kosten: 

Intakegesprek: € 175

Deze kosten worden gecrediteerd wanneer u(w kind) in zorg komt.

 

Wachtlijst

Alle plaatsen zijn bezet. Als u interesse heeft, kunt u op de wachtlijst geplaatst worden. Neemt u bij interesse gerust contact op met Margriet Dekkers op tel. (06) 23084663.

 


Aanmelden

Wilt u meer informatie of een aanmelding doen? Vul het aanmeldformulier in of neem contact op via info@welcura.nl