Zelfstandig wonen met begeleiding

​​​​​​​

Binnenkort (planning D.V. april 2021) is het mogelijk om zo zelfstandig mogelijk te wonen in een studio aan het De Heusplein 22 en 23 in Barneveld. Er zijn zes studio's. 

 

Hoe werkt het?

Binnen dit project is sprake van begeleid zelfstandig wonen. De bewoners leven hun leven grotendeels zelfstandig. Op een aantal levensgebieden hebben zij begeleiding nodig. De begeleiding is er elke middag en avond en zo nodig 's morgens. De bewoners kunnen 's nachts alleen zijn. Wel is er dan zo nodig een bereikbaarheidsdienst beschikbaar.


Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Margriet Dekkers op tel. (06) 23084663 of gmdekkers@welcura.nl

 

Financiering

De financiering van begeleid zelfstandig wonen vindt plaats met een persoonsgebonden budget (PGB). Uw gemeente kan dat op uw verzoek verstrekken op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het kan ook zijn dat u een indicatie kunt ontvangen op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een aanvraag hiervoor kan bij het CIZ gedaan worden. U kunt dit zelf aanvragen, of hiervoor hulp vragen aan Helpende Handen.


                     Wachtlijst


                                Er is nog geen wachtlijst, neem bij interesse gerust contact op.