De Baernehof


Stichting Woonvoorziening Thuis biedt met Baernehof een thuis voor (jong)volwassenen met autisme. Op Baernehof worden 12 studio’s gerealiseerd waarvan een deel voor begeleid zelfstandig wonen en een deel voor beschermd wonen. Naar verwachting opent Baernehof

op D.V. 1 juli 2023 haar deuren.
Hoe werkt het?

Begeleid Zelfstandig Wonen

In de studio’s voor begeleid zelfstandig wonen leven de bewoners hun leven grotendeels zelfstandig. Op een aantal levensgebieden hebben zij begeleiding nodig. Er is elke dag begeleiding voor de bewoners. De bewoners kunnen ’s nachts alleen zijn. Wel kunnen zij zo nodig een beroep doen op de dienstdoende medewerkers van de beschermd wonen studio’s dan wel de bereikbaarheidsdienst.

Gelet op de impact van autisme op allerlei levensaspecten wordt er in nauwe samenspraak met de zorgvrager gewerkt met een begeleidings- en ontwikkelingsplan.


Beschermd Wonen

Daarnaast is er de mogelijkheid voor beschermd wonen. Voor deze zorgvragers is er 24/7 begeleiding beschikbaar, waaronder een slaapdienst gedurende de nachten. De zorgvragers hebben elk hun eigen studio met leef- en slaapruimte, keukenblok en badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en kan er naar wens gebruik gemaakt worden van de gezamenlijke maaltijd(en). 


Stichting Woonvoorziening Thuis regelt alles rondom het wonen van de zorgvragers. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door Welcura.


Financiering

De financiering kan plaatsvinden met een persoonsgebonden budget (PGB). Uw gemeente kan dat op uw verzoek verstrekken op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het kan ook zijn dat u een GGZ-indicatie heeft op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een aanvraag hiervoor kan bij het CIZ gedaan worden. U kunt dit zelf aanvragen, of hiervoor hulp vragen aan Helpende Handen.

 

Aanmelding

Wilt u meer informatie over het wonen op Baernehof? Stuur een mail naar info@woonvoorzieningthuis.nl

Wilt u meer informatie over de begeleiding op Baernehof? Stuur een mail naar gmdekkers@welcura.nl

Wilt u zich aanmelden voor het wonen op Baernehof? Dat kan via onderstaande button.