Baernehof


Stichting Woonvoorziening Thuis biedt met Baernehof in Barendrecht een thuis voor (jong)volwassenen met autisme. Op Baernehof zijn 12 studio’s gerealiseerd waarvan een deel voor begeleid zelfstandig wonen en een deel voor beschermd wonen. Baernehof heeft op 1 september 2023 jl. zijn deuren geopend. 
Hoe werkt het?

Begeleid Zelfstandig Wonen

In de studio’s voor begeleid zelfstandig wonen leven de bewoners hun leven grotendeels zelfstandig. Op een aantal levensgebieden hebben zij begeleiding nodig. Er is elke dag begeleiding voor de bewoners. De bewoners kunnen ’s nachts alleen zijn. Wel kunnen zij zo nodig een beroep doen op de dienstdoende medewerkers van de beschermd wonen studio’s dan wel de bereikbaarheidsdienst.

Gelet op de impact van autisme op allerlei levensaspecten wordt er in nauwe samenspraak met de zorgvrager gewerkt met een begeleidings- en ontwikkelingsplan.


Beschermd Wonen

Daarnaast is er de mogelijkheid voor beschermd wonen. Voor deze zorgvragers is er 24/7 begeleiding beschikbaar, waaronder een slaapdienst gedurende de nachten. De zorgvragers hebben elk hun eigen studio met leef- en slaapruimte, keukenblok en badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en kan er naar wens gebruik gemaakt worden van de gezamenlijke maaltijd(en). 


Stichting Woonvoorziening Thuis regelt alles rondom het wonen van de zorgvragers. De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door Welcura.


Financiering

De financiering van de begeleiding kan plaatsvinden met een persoonsgebonden budget (PGB). In principe is er een GGZ-1 of GGZ-3 indicatie nodig op grond van de WLZ. Een aanvraag hierbij kan bij het CIZ gedaan worden. Onder aanvullende voorwaarden is het ook mogelijk om met een indicatie op grond van de WMO op Baernehof te wonen. Deze kan bij de gemeente aangevraagd worden. Aanvragen kunnen door uzelf gedaan worden, of u kunt hiervoor hulp vragen aan Helpende Handen.


Eenmalige kosten: 

Intakegesprek: € 175

Deze kosten worden gecrediteerd wanneer u(w kind) in zorg komt.

 

Aanmelding

Wilt u meer informatie over het wonen op Baernehof? Stuur een mail naar info@woonvoorzieningthuis.nl

Wilt u meer informatie over de begeleiding op Baernehof? Stuur een mail naar gmdekkers@welcura.nl

Wilt u zich aanmelden voor het wonen op Baernehof? Dat kan via onderstaande button.

Er zijn nog enkele WLZ-plekken beschikbaar.