Woonbegeleiding


Wat is het? Woonbegeleiding is bedoeld ter ontlasting van de thuissituatie en/of als noodzakelijke professionele opvoedomgeving voor kinderen en jongeren met een ernstige vorm van autisme. In deze omgeving kunnen ze zich met hun beperking sneller en beter ontwikkelen dan thuis mogelijk is.

 

Hoe werkt het? 


Er wordt gewerkt aan de hand van een in nauwe samenspraak met ouders opgesteld begeleidings- en ontwikkelingsplan. Een kind kan bijna het gehele jaar op De Welkamp in Elspeet wonen. Doorgaans gaat een kind om het weekend naar huis. In de vakanties gebeurt dat in overleg. Hiermee maken we het mogelijk dat uw kind, ondanks de noodzaak om elders te wonen, ook regelmatig nog thuis kan zijn. De woongroep bestaat uit maximaal zeven kinderen c.q. jongeren. Vanaf De Welkamp is het SBO in Barneveld en Zwolle goed bereikbaar, alsmede het Cluster 4-onderwijs op de Fruytier in Apeldoorn.

 


Financiering


De financiering van woonbegeleiding vindt plaats met een persoonsgebonden budget (PGB). Uw gemeente kan dat op uw verzoek verstrekken op grond van de Jeugdwet. U kunt dit zelf aanvragen, of hiervoor hulp vragen aan Helpende Handenne


Eenmalige kosten: 

Intakegesprek: € 175

Deze kosten worden gecrediteerd wanneer u(w kind) in zorg komt.

em contact op ›

 

Wachtlijst

Alle plekken op De Welkamp zijn momenteel bezet. De prognose is echter dat in de nabije toekomst door de ontwikkeling/leeftijd van de jongeren een aantal plekken vrij komen. 

Heeft u belangstelling? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 


Aanmelden

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Margriet Dekkers-Verkuil op tel (06) 23084663 of mail naar gmdekkers@welcura.nl.