Logeeropvang

Momenteel bieden wij geen logeeropvang aan.Wel richten wij ons momenteel op het opzetten van een nieuwe vorm van logeeropvang in de nabije toekomst. U kunt zich/uw kind hiervoor al wel aanmelden.


Wat is het? Logeeropvang of respijtzorg houdt in dat uw kind met autisme af en toe komt logeren op onze logeerlocatie.

 

Hoe werkt het?


Het kind zelf verblijft in een prettige, rustige omgeving met veel speelmogelijkheden. Het krijgt dan passende begeleiding, zodat het zich zo veel mogelijk geaccepteerd, vertrouwd en prettig voelt, en het fijn vindt om op de logeerlocatie te zijn. Er wordt gewerkt met een begeleidings- en ontwikkelingsplan, zodat we doelgericht kunnen begeleiden. De groep is kleinschalig. Dat wil zeggen: maximaal zeven kinderen/jongeren.

Hoe werkt het?

 


Financiering


De financiering van logeeropvang (respijtzorg) vindt plaats met een persoonsgebonden budget (PGB). Uw gemeente kan dat op uw verzoek verstrekken op grond van de Jeugdwet. U kunt dit zelf aanvragen, of hiervoor hulp vragen aan Helpende Handeneem contact op ›

 


Wachtlijst

Op dit moment wordt er geen logeeropvang aangeboden. Wel richten wij ons momenteel op het opzetten van een nieuwe vorm van logeeropvang in de nabije toekomst. Hiervoor kunt u zich al wel aanmelden.


 


Aanmelden

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Margriet Dekkers-Verkuil op tel (06)23084663 of mail naar gmdekkers@welcura.nl.