Logeeropvang


Wat is het? Logeeropvang of respijtzorg houdt in dat uw kind met autisme

af en toe komt logeren op De Welkamp in Elspeet, ter ontlasting van u

en uw gezin.

 

Hoe werkt het?


Het kind zelf verblijft in een prettige, rustige omgeving met veel speelmogelijkheden. Het krijgt dan passende begeleiding, zodat het zich zo veel mogelijk geaccepteerd, vertrouwd en prettig voelt, en het fijn vindt om op De Welkamp te zijn. De Welkamp is gevestigd aan de rand van het bos in het buitengebied van Elspeet. Er wordt gewerkt met een begeleidings- en ontwikkelingsplan, zodat we doelgericht kunnen begeleiden. De groep is kleinschalig. Dat wil zeggen: maximaal zeven kinderen/jongeren.

Hoe werkt het?

 


Financiering


De financiering van logeeropvang (respijtzorg) vindt plaats met een persoonsgebonden budget (PGB). Uw gemeente kan dat op uw verzoek verstrekken op grond van de Jeugdwet. U kunt dit zelf aanvragen, of hiervoor hulp vragen aan Helpende Handeneem contact op ›

 


Wachtlijst

Er is op dit moment geen wachtlijst, maar plaatsing vóór de zomervakantie 2021 is niet meer mogelijk.


 


Aanmelden

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Margriet Dekkers-Verkuil op tel (06) 23084663 of mail naar gmdekkers@welcura.nl.